Γεωθερμία

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την μελέτη :

  • κλειστών συστημάτων ανάκτησης γεωθερμικής ενέργειας με την βοήθεια ενεργειακων πασσάλων , συλλεκτών.
  • ανοικτών υδροθερμικών συστημάτων ,στα οποία το νερο δρα αυτόνομα ως φορέας ψύξης η θερμότητας .
  • τον σχεδιασμό και βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων ψύξης η θέρμανσης των κτιρίων .

Το νερό αντλείται συνήθως από βάθος 100 εως 800 μέτρων με τη βοήθεια αντλιών ανακύκλοφορίας.

Σε συνεργασία με το Forschungsinstitut fuer Tief- und Rohrbau Weimar e.V. (FITR) προσφέρουμε :

  • την τεχνικη λύση για τον υπολογίσμο του βάθους της γεώτρησης , των ενεργειακών πασσάλων και των συλλεκτών.
  • τον υπολογισμό των επιμέρους διαστάσεων της γεώτρησης και του κυκλώματος ανακυκλοφορίας του νερού .
  • την ενσωμάτωση των ανωτέρω στοιχείων στους παραγωγούς ενέργειας των κτιρίων.
  • τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων ψύξης - θέρμανσης , λαμβανοντας υποψιν πιθανες διακυμάνσεις και αποκλίσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο του νερού ανακυκλοφορίας ,
  • την ανάλυση ενεργειακών και σεισμικων επιδράσεων σε ολο το βάθος της γεώτρησης.
  • τον προυπολογισμό της επένδυσης .
  • το βέλτιστο χρηματοοικονομικό μοντέλο.

IMAGE GALLERY

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΨΥΞΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

Γεωλογικά –Γεωτεχνικά Στοιχεία

Αναλύονται και εκτιμώνται η στρωματογραφια της περιοχής (εως 25 km) , τα σεισμολογικα δεδομένα , τα δεδομένα γεωτρήσεων που γειτνιαζουν , η χημικη συνθεση , θερμοκρασία , περιεκτικότητα σε αέρια των υπογειων υδατων , οι πιθανές μετακινήσεις – μεταβολές στα ύψη του υδροφόρου ορίζοντα. Καταρτίζεται το Γεωθερμικό μοντέλο της περιοχής του έργου

Υπολογιστικά Στοιχεία

Με αφετηρία τις ανάγκες σε θέρμανση , ψύξη , ατμό σε σχέση με το γεωθερμικό μοντέλο , υπολογίζονται το βάθος , ο αριθμός και οι διαστάσεις των γεωτρήσεων και των ενεργειακών πασσάλων , οι απώλειες θερμότητας , η απαιτούμενη ποσότητα νερού ανακυκλοφορίας , το μέγεθος των αντλίων και των εναλλακτών θερμότητας , η μηνιαία διάθεση γεωθερμίας σε σχέση με τις απαιτήσεις, και τέλος το ενεργειακό ισοζύγιο της εγκατάστασης.

Οικονομικά Στοιχεία

Με βάση τα Υπολογιστικά Στοιχεία καταρτίζεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και ο προυπολογισμός του εργου . Συνεκτιμώντας τις λειτουργικές δαπάνες , συντάσσεται το χρηματοοικονομικό μοντέλο της επένδυσης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ